Konstrukcja stalowa

Nasza ostatnia realizacja to hala o konstrukcji stalowej wykonana na przełomie 2014 i 2015 roku. Hala o kubaturze 840 m3 i powierzchni 182,4 m2 stanęła na terenie Oczyszczalni Ścieków Kujawy w Krakowie (woj. Małopolskie). Elementy nośne wykonane zostały z dwuteowników szerokostopowych HEB240, natomiast elementy łączące konstrukcję z ceowników C140 oraz z profili zamkniętych: Rk 160 x 160 x 10 i Rp 50 x 100 x 5. W konstrukcji znalazło się 150 blach łączących o grubościach od 6 – 20mm wraz z otworami od fi10-fi 23mm.

W przyziemiu konstrukcji zamontowane zostały stalowe prowadnice wraz ograniczającymi odbojnikami, które wykonano z blach o grubości 10mm oraz z płaskowników. Całość konstrukcji została odtłuszczona i oczyszczona za pomocą metody strumieniowo – ciernej do stopnia Sa2 ½ .W kolejnym etapie elementy konstrukcyjne hali zostały zabezpieczone antykorozyjnie przy użyciu farby epoksydowej – gruntowanie powierzchni, a następnie pomalowane farbą poliuretanową – nawierzchniową w kolorze wybranym przez Inwestora.