Miesięczne archiwum: Luty 2015

IMG_3055

PIASKOWANIE

Fort Mogiła w Krakowie

Realizacja w Forcie „49 1/2a Mogiła” powstałego w latach 1895 – 1896 obejmowała kompleksową rewitalizacje stropodachu stalowego o powierzchni około 560 m2. Strop z szalunku traconego w postaci belek stalowych oraz blach formowanych w półłuki, został w całości wypiaskowany oraz gruntownie wyczyszczony ręcznie w miejscach trudno dostępnych.

więcej

IMG_4307

PIASKOWANIE

Oczyszczalnia Ścieków Kujawy w Krakowie

Betonowe konstrukcje osadników, stalowe elementy konstrukcyjne, stalowe elementy technologiczne, łącznie ponad 2000 m2.
Wszelkie elementy oraz powierzchnie zostały dokładnie oczyszczone poprzez piaskowanie z zanieczyszczeń takich jak elementy korozji, pozostałości chemikaliów, osady oraz wszelkiego rodzaju izolacje, lepiki oraz farby. Ubytki zostały uzupełnione, elementy betonowe ponownie uformowane.

więcej